اخـبــــار
bok
کتاب مقالات ارائه‌شده در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردید
این مجموعه مشتمل بر مقالات ارائه‌شده در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (آذرماه سال 1391 - دانشگاه شهید بهشتی) ازسوی صاحبنظران و اساتید علم حقوق درخصوص جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور، مفهوم و حدود اختیارات قوه مجریه ، هیأت وزیران و وزرا می‌باشد. غنای مطالب مطروحه در مقالات ارائه شده به گونه‌ای است که می‌تواند در بسیاری از مناسبات دولت (قوه مجریه) با سایر قوا راهگشا و مبتنی بر گفتمان حقوقی باشد.
فايلها
فهرست کتاب.pdf 670.849 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ