اخـبــــار
jh
لزوم استفاده از همه ظرفيت‌هاي كشور در راستاي تبيين و گسترش قانون اساسي رييس‌جمهور در جلسه هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي تأكيد كرد

رييس جمهور با تأكيد بر لزوم صيانت از قانون اساسي و تبيين، ترويج و گسترش آن در ميان آحاد جامعه اظهار داشت: بايد از تمامي ظرفيت هاي دانشگاهي، صاحبنظران و علماي مديريتي كشور در زمينه ايجاد سازماندهي قوي براي تبيين و گسترش قانون اساسي در كشور تلاش كنيم.

دكتر محمود احمدي‌نژاد شامگاه چهارشنبه سي ام فروردين ماه در جلسه هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي با بيان اينكه هيچ نظم، مديريت و حاكميتي بدون اصول ثابت و قوانين اساسي شكل نخواهد گرفت، گفت: قانون اساسي به عنوان زيربناي انجام كارها و پيشبرد امور در جامعه، بايد جامع و كامل باشد.

رييس جمهور با انتقاد از عدم تبيين، ترويج و گسترش مناسب قانون اساسي در ميان آحاد جامعه بويژه در ميان دانشجويان به عنوان نخبگان كشور تصريح كرد: امروز در ميان دانشجويان كشور كه در رشته هاي مرتبط با قانون اساسي تحصيل مي كنند، برخي آشنايي كافي با حقوق و مسئوليت‌هاي اجتماعي خود ندارند كه بايد در اين زمينه و در جهت تبيين و گسترش اين حقوق و مسئوليت‌هاي قانوني تلاش شود.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: هدف نهايي از اجراي قانون اساسي در كشور اين است كه ما ساختار و عملكردي بوجود آوريم كه به واسطه آن كشور را خوب اداره كرده و آرمان‌هاي انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، كمال و بالندگي جامعه و شكوفايي استعدادها را در كشور برقرار كنيم.

رييس جمهور با تأكيد بر ضرورت مديريت يكپارچه در كشور، گفت: اگر بنيان‌ها در يك جامعه محكم بوده و مسئولان آن جامعه صادقانه به مردم خدمت كنند و برقراري عدالت را در تمام فعاليت‌هاي خود ملاك قرار دهند نظام ما نظامي بالنده و مقتدر خواهد بود.


دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر لزوم توجه ويژه به حقوق اساسي مردم در تصميم‌گيري‌ها تصريح كرد: يك حكومت اگر از حقوق مردم غافل شود، به طبقه اي جدا از مردم تبديل مي شود كه در آن فساد و تبعيض رشد خواهد كرد.

گفتني است در جلسه هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي علاوه بر ارائه گزارشي از اقدامات دبيرخانه هيأت، مراحل تصويب پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيلاتي و شرح وظايف هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين اعضاي هيات نظارت در زمينه چگونگي نحوه نظارت و همكاري اعضاء با دبيرخانه پيشنهاداتي را ارائه كردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ