اخـبــــار
کتاب مقالات ارائه‌شده در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردید
اولين همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران
معاون محترم رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
دبير و عضو محترم  هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
سخنگوي محترم دولت و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
رياست محترم جمهور و رياست هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
به بهانه برگزاري شانزدهمين اجلاس عدم تعهد در تهران
تفسير اصل 113 قانون اساسي
با توجه به وظايف مصرحه رياست جمهورى در قانون اساسى
پاسخ‌هاي معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره بخشنامه صادره رياست محترم جمهوري
آيا از اصل 85 و 138 قانون اساسي
اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت مغاير با اصل تفكيك قواست
رئيس جمهور:
  • 1391/2/11 دوشنبه رئيس جمهور:
    قانون اساسي بالاترين ميثاق و پايه كار است
نظــارت بر اجــراي قانون اساسي حـق رئيس‌جمهور است
دكترقاسم شعباني - حقوقدان و استاد دانشگاه:
باتوجه به بخشنامه رياست محترم جمهوري
لزوم استفاده از همه ظرفيت‌هاي كشور در راستاي تبيين و گسترش قانون اساسي
انتصاب اعضاي هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي
بخشنامه معاون اول محترم رئيس جمهور مبني بر لزوم همكاري با هيأت
حكم انتصاب آقاي دكتر محمدعلي حجازي
رييس جمهور:
  • 1391/1/16 چهارشنبه رييس جمهور:
    بالاترين امر به معروف، امر به اجراي قانون اساسي و صيانت از آن است
به بهانه تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي
دبير و عضو هيأت
معاون حقوقي رييس‌جمهور:
آقاي دكتر حجازي:
  • 1390/12/3 چهارشنبه آقاي دكتر حجازي:
    گفتمان حقوقي و پرهيز از چالش، رويكرد هيات نظارت خواهد بود
1
نسخه قابل چاپ